Privaatsus

Teeme kõik, et kaitsta Eesti Loomakaitse Seltsi e-poe (epood.loomakaitse.ee) kasutajate andmeid. Kliendiandmete hoidmisel ja väljastamisel lähtume järgmistest põhimõtetest:

Isiklik informatsioon

·         Kui soovite saada epood.loomakaitse.ee kasutaja staatust, siis registreerumisel küsime Teilt nime, meiliaadressi, telefoninumbrit, elukoha aadressi jne.

·         Teie meiliaadressi, telefoninumbrit, elukoha aadressi ja nime ei avalikustata kolmandatele isikutele (v.a seadusega ettenähtud juhtudel)

·         Me piirdume info kogumisel vähimaga, mida vajame ostjate kvaliteetse teenindamise huvides.

·         epood.loomakaitse.ee võimaldab muuta või teha kliendil parandusi oma isiklikes andmetes igal hetkel.